lej4
logo_06
  STRONA GŁÓWNA
Intencje mszalne
Ogłoszenia parafialne

 HISTORIA PARAFII

Historia
Duszpasterze

 GRUPY PARAFIALNE

Ministranci
Młodzież
Parafialny Zespół Caritas
Schola Boromeusz
Żywy Różaniec

 SAKRAMENTY

Chrzest
Bierzmowanie
Eucharystia - Msze Św.
Spowiedź
Namaszczenie chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo

 NABOŻEŃSTWA

Do św. Antoniego
Nowenna do MBNP
I czwartek miesiąca
I piątek miesiąca
I sobota miesiąca
Do św. Jana Pawła II
Do św. Karola Boromeusza

 INFORMACJE

Biuro parafialne
Pogrzeb
Kontakt
     Wsparcie budowy kościoła


Wszelkie ofiary można wpłacać na konto parafii:

Parafia Rzymskokatolicka pw św. Jana Pawła II w Kościanie
ul. Czempińska 18
64-000 Kościan

Santander Bank Polska S.A. w Kościanie
74 1090 1274 0000 0001 1458 9436
z dopiskiem: darowizna na budowę kościoła

Nr telefonu parafialnego: 720 112 714


Darowizna na cele kultu religijnego

Jedną z możliwych form wsparcia budowy kościoła jest przewidziana prawem "darowizna na cele kultu religijnego". Jej przekazanie to korzyść nie tylko dla obdarowanego, ale również dla darczyńcy, ponieważ pozwala mu zmniejszyć kwotę podatku, który co roku musi zapłacić do Urzędu Skarbowego.

OGÓLNE (!) ZASADY DOTYCZĄCE TEJ DAROWIZNY

Sytuacja poszczególnych podatników jest różna, więc w razie wątpliwości trzeba się poradzić kogoś dobrze w tym zorientowanego lub zasięgnąć informacji bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym (kontakt z Urzędem Skarbowym w Kościanie pod nr telefonu: 65 512 28 44).

Aby skorzystać z darowizny na cele kultu religijnego i przeznaczyć ją na budowę naszego kościoła należy:

  1. Wpłacić darowiznę w dowolnej kwocie na rachunek bankowy Parafii (nr konta 74 1090 1274 0000 0001 1458 9436) - określając w treści przelewu cel tej darowizny (tytuł przelewu: darowizna na budowę kościoła).

    UWAGA! - aby skorzystać z ulgi w danym roku podatkowym, darowiznę należy przekazać w tym właśnie roku (tj. darowiznę należy przekazać do 31 grudnia br.), a nie w roku, w którym składa się rozliczenie podatkowe (czyli za poprzedni rok)! Oczekiwanie z darowizną do czasu rozliczania podatku za poprzedni rok spowoduje, że ulga będzie skutkować dopiero w kolejnym roku podatkowym.

  2. Zachować dowód przelewu darowizny przez 6 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym dokonano darowizny

  3. Wpisać w odpowiednich rubrykach załącznika PIT-0 kwotę odliczenia od podstawy opodatkowania, kwotę przekazanej darowizny oraz nazwę i adres: Parafia Rzymskokatolicka pw św. Jana Pawła II w Kościanie, ul. Czempińska 18, 64-000 Kościan. UWAGA - ta kwota odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania nie może być wyższa niż 6% dochodu darczyńcy, przy czym ten limit jest wspólny dla ew. innych darowizn odliczanych od podstawy opodatkowania (np. dotyczących celów krwiodawstwa lub ustawowo określonych organizacji).

  4. Wpisać w odpowiedniej rubryce właściwego rocznego zeznania podatkowego (PIT-36 lub PIT-37 - zależnie od podatnika) kwotę odliczanej darowizny.
Wartość przekazanej darowizny na cele kultu religijnego może być dowolnie wysoka, lecz od podstawy opodatkowania podatnik może odjąć kwotę nie większą niż to wynika z obliczenia, o którym mowa w punkcie 3. Opisanej tu darowizny nie należy mylić z oddzielną - i też godną uwagi - możliwością przekazania 1% należnego za dany rok podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, np. Caritas.

Darowizna na cele kultu religijnego z przeznaczeniem dla naszej Parafii "zamieni" - zgodnie z prawem - część naszego podatku na część budowy naszego kościoła. Prosimy więc Parafian o skorzystanie z tej formy wsparcia wspólnego dzieła!

Synod w naszej parafii


Caritas Archidiecezji Poznańskiej


Radio EmausTelewizja LUMEN


Fundacja Pro Publico

projekt i wdrożenie: Maciej Rychter

Dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta Kościana strona boromeusz.koscian.pl może być bezpłatnie zarejestrowana jako subdomena w domenie koscian.pl. Strona zyskuje na tym nie tylko łatwy do zapamiętania adres, ale podkreśla przynależność parafii do regionu.

Logowanie

login:
hasło: